Festival

Cada any l'escola organitza dos festivals perquè els alumnes puguin mostrar els seus coneixements i tinguin presa de contacte amb els escenaris.


El primer es realitza al Nadal i sol ser temàtic, enllaçant les actuacions de les diferents disciplines.
El segon festival es realitza a final de curs, i és una bona oportunitat de veure l'evolució dels alumnes al mateix temps que gaudir de les actuacions dels majors i sobretot dels més petits.

Durant el curs des de secretaria i amb cada professor, facilitarem la informació oportuna per a la preparació dels festivals. Dates, vestuari, lloc ....

Gràcies a tots per participar d'un esdeveniment únic que sens dubte ens omple de color i espectacle