Més de 800m2 dedicats al món del ball

Dues sales de ball completament equipades. Vestuaris, climatització, material auxiliar per treballar les diferents disciplines. Un espai net, modern i confortable

Sala Tarragona
Sala Tarragona
Sala Urban
Sala Urban
Sala Urban
Sala d'espera/trobades
Recepció